Đời thường ký _〆

“We write to taste life twice, in the moment and in retrospect.”

☆☆☆

Những đêm như vậy

Chuyến đi

Nói về tranh luận

Hold

[ Updating . . . ]

Advertisements