Đời thường ký _〆

“We write to taste life twice, in the moment and in retrospect.”

tumblr_nw2ii6hfrd1qf26cpo1_500

Những đêm như vậy

Chuyến đi

Nói về tranh luận

Advertisements