Fic dịch ngắn

Toàn bộ fic ở đây được làm với tính chất phi lợi nhuận, hầu hết đã xin sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không ai mang đi đâu trước khi có sự cho phép của mình.

tumblr_nminbkhuew1tmnbq8o1_5001

☆☆☆

The Avengers

[Clintasha] Assumptions

[ Updating . . . ]

Advertisements