[Store Room – 30DSC] Day 26: A Song That I Can Play On An Instrument

Uh-oh…

Thế đó, các cậu, mình chả biết chơi nhạc cụ gì cả :”)

*sob*
*lie down*
*try not to cry*
*;;;_;;;*

Khi nào mình biết chơi thì sẽ update lại bài này vậy =))

(Not so) funfact: Hai yếu điểm của mình là thể thao và nhạc họa, vậy mà đi học chục năm chưa bao giờ bị thầy cô đánh liệt, do toàn may mắn trốn được thi cuối kỳ, còn lũ xách thân đi thi toàn bị chấm không đạt yêu cầu, ha, ha, ha…